มาสร้างความแข็งแกร่งให้กับผู้ประกอบการไทยด้วยกัน

คุณเองก็เป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนธุรกิจให้เติบโต พร้อมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการธุรกิจ SMEs และสตาร์ทอัพ ให้เข้าถึงแหล่งความรู้ด้านการประกอบธุรกิจ โอกาสทางการค้ากลุ่มลูกค้า และนักลงทุนได้ไม่ว่าคุณจะมาจากภาคส่วนใดของธุรกิจก็ตาม